Op dit moment is er vanwege drukte in de praktijk tijdelijk een aanmeldstop

(datum melding 30 oktober 2021)

Schrijf je nu in

2022 nieuw financieringssysteem

*Datum melding 30-10-2022*

De overheid en zorgverzekeraars voeren in hun zorgbeleid voor 2022 grote veranderingen door. Dat heeft consequenties als je de zorg wilt (blijven) declareren bij je zorgverzekeraar. Lees daarom onderstaande informatie goed door!

Met ingang van 1 januari 2022 komt er een nieuw financieringssysteem in de geestelijke gezondheidszorg. In plaats van het factureren van een geheel traject (‘kort/middel/intensief’), worden sessies vanaf 1 januari 2022 per stuk gefactureerd. Bovendien geldt vanaf 1 januari 2022 dat het eigen risico in rekening wordt gebracht voor elk jaar waarin er gesprekken plaats vinden.

Concreet ziet het er als volgt uit:

Uiterlijk 31 december 2021 zullen alle lopende trajecten afgesloten worden.
Vanaf 1 januari 2022 mogen de eventuele resterende sessie(s) opgemaakt worden. Deze worden dan per sessie gedeclareerd. En, heel belangrijk om te weten (!), daarbij zal eerst het eigen risico (namelijk van het jaar 2022) door de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, alvorens de sessies weer vergoed zullen worden.

Voorbeeld: je startte in augustus 2021 met gesprekken. Mogelijk loopt de therapie door tot maart 2022. We moeten het traject uiterlijk 31 december 2021 financieel afsluiten. De resterende sessies kunnen wel doorlopen in 2022, maar de zorgverzekeraar zal eerst weer het eigen risico in rekening brengen!

In deze nieuwe financiële constructie is starten met een behandeling in november/december voor de meesten nu financieel onaantrekkelijk geworden. Alleen voor diegenen die hun eigen risico sowieso al opmaken (omdat ze hoge overige zorgkosten hebben) maakt het jaarlijks betalen van het eigen risico voor GGZ zorg niet veel uit. Overleg graag wat voor jou de beste optie is!

Hierbij nog een aantal tips bij het afsluiten van een verzekering in 2022:

* Houd het eigen risico “standaard” (dat is nu 385 euro maar dat kan per jaar verschillen). Dus het eigen risico niet verhogen als je GGZ hulp verwacht nodig te hebben.

* Maak eventueel gebruik van de optie “gespreid betalen van het eigen risico” (meeste zorgverzekeraars bieden deze optie).  

*Probeer aan het begin van het jaar met de behandeling te starten (als je dit zo kunt plannen), zodat je niet twee keer eigen risico kosten hebt.

NB: Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend en de schrijver van de tekst is niet juridisch aansprakelijk te stellen mbt de inhoud van de tekst. De tekst is een weergave van de huidige stand van zaken en is bedoeld ter informatie. Check deze info regelmatig op mijn site voor verdere aanvullingen!