Op dit moment is er vanwege drukte in de praktijk tijdelijk een aanmeldstop

(datum melding 30 oktober 2021)

Schrijf je nu in

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie gaat enerzijds uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven. 

Bijvoorbeeld: als je geneigd bent om uit te gaan van het negatieve (denken/interpreteren), voel je je vaker angstig, boos of somber (gevoel). En dat zal er toe leiden dat je sommige situaties uit de weg gaat, dat je je sneller op anderen af reageert of je juist terugtrekt uit het contact met anderen (gedrag). En omgekeerd geldt ook: als je situaties geneigd bent uit de weg te gaan, je af te reageren of je terug te trekken (gedrag) als een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, dan bevestig je de negatieve kijk die je al had (denken/interpreteren). Je leert dan niets nieuws over de situatie.

Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op veranderen van gedragspatronen in andere situaties iets meer op doorbreken van gedachtenpatronen.

Schrijf je nu in