Op dit moment is er vanwege drukte in de praktijk tijdelijk een aanmeldstop

(datum melding 30 oktober 2021)

Schrijf je nu in

Registraties & Verenigingen

* Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

Geregistreerd in het BIG overheidsregister onder nr. 69 05 93 96 925. Inschrijving in dit register houdt in dat je goed opgeleid en gekwalificeerd bent, je conformeert aan de beroepscode en valt onder het tuchtrecht: BIG register

* Eerstelijnspycholoog (NIP)

Geregistreerd in het register Eerstelijnspsychologie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Voor meer informatie: NIP

* EMDR therapeut

Gecertificeerd (basis- en vervolgopleiding) bij: Vereniging EMDR Nederland

* Hypnotherapeut

Gecertificeerd bij Nederlandse Vereniging Voor Hypnose: NVVH

* Studentenpsycholoog

Specifieke expertise op het gebied van diagnosticeren en behandelen van studenten: Studentenpsycholoog NIP bij de Rijksuniversiteit Groningen (werkzaam bij de RuG van 2005-2014)

* Landelijk vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Lid van beroepsvereniging LVVP

* Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Lid van de VEN

* Groninger Psychologen Coöperatie

Lid van Groninger Psychologen Coöperatie: GPC

* KVK Psychologenpraktijk Stad Groningen

Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nr. 56869355

Schrijf je nu in