Er is op dit moment door drukte in de praktijk helaas geen plek voor nieuwe clienten

(datum melding 17 juni 2020)

Schrijf je nu in

Procedure

Lees HIER mijn privacy policy.

Behandeling

  • Aanmelding: aanmelden kan via het beveiligd Contactformulier op de website. Na het versturen van het Contactformulier volgt binnen 24 uur per mail een uitnodiging voor een intakegesprek. In deze mail staat vermelding van de wachttijd, uitleg over hoe bij de praktijk en de wachtruimte te komen en toelichting op de noodzaak om een verwijsbrief van je huisarts, je zorgpas en legitimatie mee te nemen om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
  • Intakegesprek: het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. We brengen de klachten zo goed mogelijk in kaart door te kijken naar hoe lang je de klachten al hebt, wanneer je er het meeste last van hebt, wat je zelf al hebt gedaan om er vanaf te komen en of je ook bepaalde zaken of situaties in je leven vermijdt om er zo min mogelijk last van te hebben. Ook kijken we naar je levensomstandigheden (o.a. eventuele stressfactoren in relationele of familiaire sfeer, financiele stress of juist steunfactoren of steunfiguren). En we kijken naar eerdere ervaringen in je leven die al dan niet van invloed zijn (geweest) op je klachten. Als we beslissen om verder te gaan met behandelen, stellen we een behandelplan op. Daarin staan o.a. de diagnose, de frequentie en duur van de gesprekken, uitleg en keuze voor een bepaalde behandelvorm, je behandeldoelen en moment en vorm van evalueren van de behandeling (o.a. d.m.v. een vragenlijstje bij start en bij beeindiging van de behandeling).
  • ROM (Routine Outcome Monitoring): meteen na het intakegesprek en na het laatste gesprek, aan het einde van de behandeling, krijg je een digitale vragenlijst via de mail toegestuurd. Met deze voor- en nameting wordt inzichtelijk gemaakt of de behandeling ook objectief gezien effectief is geweest. Verder is er mogelijkheid om middels een evaluatievragenlijst een beoordeling te geven over de ontvangen behandeling.
  • Kern van de behandeling: wat de behandeling inhoudt verschilt uiteraard per therapievorm. In alle gevallen staat in de beginfase centraal dat we aandacht besteden aan uitleg over de gekozen aanpak, kijken hoe de klachten te plaatsen zijn en hoe de gekozen behandeling verbetering zou kunnen geven. Bij sommige behandelvormen kunnen vervolgens huiswerkopdrachten meegegeven worden, zoals het uitvoeren van een gedragsexperiment, het schrijven van een reflectieverslag, of het kijken van een informatiefilmpje op het e-health platform van de praktijk. We evalueren halverwege de behandeling of we op goede weg zitten en of je al in de gewenste richting van de doelen komt.
  • Afsluiting: in de laatste fase blikken we terug en vatten we samen wat hielp om van de klachten af komen. We maken een terugvalpreventieplan, d.w.z. een plan waarbij je voor jezelf omschrijft wat werkte en wat niet werkte om uit je valkuilen te blijven en daarmee uit de klachten te blijven. Als nodig bespreken we ook vervolgzorg.

Kwaliteitswaarborg

  • Professioneel netwerk: Psychologenpraktijk Stad Groningen werkt nauw samen huisartsen en GGZ-zorgverleners in de stad Groningen en omstreken. Psycholoog Floor Duursma-Wolters neemt deel aan verschillende intervisiegroepen, er zijn afspraken met collega GZ-psychologen over waarneming tijdens de vakanties, ze is lid van de Groninger Psychologen Cooperatie die samenwerkt met de Groninger Huisartsen Cooperatie. De afspraken over samenwerking en alle overige kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut.
  • Kwaliteitsstatuut: hierin staan alle kwaliteitscriteria beschreven waarmee Psychologenpraktijk Stad Groningen voldoet aan de eisen en normen zoals die aan optimale gezondheidszorg worden gesteld door het Zorginstituut Nederland. Een goede klachtregeling vormt daar ook een onderdeel van.
  • Klachtregeling: bij een klacht kun je je in eerste instantie wenden tot de behandelend psycholoog Floor Duursma-Wolters. Je klacht wordt altijd serieus genomen en samen zoeken we naar een oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk je te wenden tot het NIP: http://www.psynip.nl/