Op dit moment is er vanwege drukte in de praktijk tijdelijk een aanmeldstop

(datum melding 30 oktober 2021)

Schrijf je nu in

Vergoeding

De gesprekken bij Psychologenpraktijk Stad Groningen vallen onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ). Als BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog) heb ik contracten met alle zorgverzekeraars;

 • Menzis
 • De Friesland
 • CZ
 • Zilveren Kruis
 • VGZ
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Eno
 • Caresq
 • DSW
 • ASR

Het kan zijn dat je verzekeraar hier niet bij staat, maar wel onder een van deze 11 grote verzekeraarsclusters valt. Bij twijfel kunt je bij je zorgverzekeraar informeren. Op de sites van zorgverzekeraars staat over het algemeen een zorgvinderfunctie, waar je kunt zien of Psychologenpraktijk Stad Groningen gecontracteerd is.

Gecontracteerde zorg: 5 tot 11 gesprekken worden vergoed uit het basispakket. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van de klachten. De huisarts geeft hierin een advies en tijdens het intakegesprek kijken we wat nodig is.
5 sessies = kort traject (gemiddeld 450 euro. Zorgverzekeraars verschillen in de kosten die ze in rekening brengen*).
8 sessies = middellang traject (gemiddeld 780 euro. Zorgverzekeraars verschillen in de kosten die ze in rekening brengen*).
11 sessies = intensief traject (gemiddeld 1150 euro. Zorgverzekeraars verschillen in de kosten die ze in rekening brengen*).

* De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) geeft de maximum tarieven aan NZA Generalistische_basis_ggz 2021. Zorgverzekeraars brengen verschillende percentages van dit maximumtarief in rekening, variërend van 70%-94%.

Psychologenpraktijk Stad Groningen heeft met de verschillende zorgverzekeraars verschillende percentages afgesproken van dit maximumtarief NZA tarief, dat de uiteindelijke kosten per verzekeraar per traject bepaalt.
De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico dat 385 euro bedraagt in 2021. Dat betekent dat de zorgverzekeraar tot dit bedrag dus eerst in rekening brengt (of het bedrag dat er bij de eindafrekening nog staat).

No show

Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt het sessie tarief  (95 euro) bij jou in rekening gebracht. Dit willen zorgverzekeraars namelijk niet vergoeden. Meld je dus tijdig af, graag minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak.

Zelf betalen (OVP)

Wanneer je een klacht hebt die door je zorgverzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt, kun je de gesprekken zelf betalen. Het tarief is dan 95 euro per sessie.

Schrijf je nu in