Vanwege grote drukte is er op dit moment een aanmeldstop bij de praktijk (datum melding 12 november 2022)

 

Schrijf je nu in

Vergoeding en tarieven

De gesprekken bij Psychologenpraktijk Stad Groningen vallen onder de Basis pakket

Basis pakket

Gz-Psychologen Floor en Ananda bieden gecontracteerde zorg in het basispakket

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) geeft de maximum tarieven aan NZA Generalistische_basis_ggz 2022. Zorgverzekeraars brengen verschillende percentages van dit maximumtarief in rekening, variërend van 70%-94%. De gesprekken tellen mee voor het eigen risico, dat wil zeggen dat je eerst je eigen risico (standaard 385 euro) moet afbetalen en dat ze zorgverzekeraars daarna de sessies zullen vergoeden.

De Gz-Psychologen Floor en Ananda hebben contracten met alle zorgverzekeraars;

 • Menzis
 • De Friesland
 • CZ
 • Zilveren Kruis
 • VGZ
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Eno
 • Caresq
 • DSW
 • ASR

Het kan zijn dat je verzekeraar hier niet bij staat, maar wel onder een van deze 11 grote verzekeraarsclusters valt. Bij twijfel kunt je bij je zorgverzekeraar informeren. Op de sites van zorgverzekeraars staat over het algemeen een zorgvinderfunctie, waar je kunt zien of Psychologenpraktijk Stad Groningen gecontracteerd is.

Helaas is het omzetplafond van zorgverzekeraar CZ voor 2022 alweer bereikt! Dat betekent dat CZ-verzekerden de gesprekken bij Psychologenpraktijk Stad Groningen niet meer vergoed krijgen.

Zelf betalen (OVP)

Wanneer je een klacht hebt die door je zorgverzekeraar niet voor vergoeding in het basispakket in aanmerking komt, of als je niet aanvullend verzekerd bent, kun je de gesprekken geheel zelf betalen.

Tarief: 100 euro per sessie van een uur.

No show

Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt het sessie tarief 100 euro bij jou in rekening gebracht. Dit willen zorgverzekeraars namelijk niet vergoeden. Meld je dus tijdig af, graag minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak.

De betalingsvoorwaarden zijn:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

 

 

 

Schrijf je nu in