Vanwege grote drukte is er op dit moment een aanmeldstop bij de praktijk (datum melding 29 april 2024)

 

Meld je hier aan

Werkwijze

Het eerste gesprek bestaat uit drie delen:

  • kennismaken
  • het opstellen van een analyse van wat er in je leven speelt en
  • het maken van een plan om je klachten te verminderen. Soms is het eerste gesprek al voldoende om dát overzicht of inzicht te krijgen waar je meteen mee verder kunt. Vaak zijn enkele vervolgsessies wenselijk om meer handvat te krijgen.

Verschillende therapievormen kunnen aan de basis staan van de vervolggesprekken. Naast Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR) bestaat mijn opleidingsachtergrond uit Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Oplossingsgerichte Therapie (OT), Schematherapie, Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Hypnotherapie en Internet-therapie.

Soms komt uit het eerste of een volgend gesprek naar voren dat de beste oplossing voor je probleem een doorverwijzing naar een specialist is. Psychologen Praktijk Stad Groningen heeft een goede samenwerking met verschillende psychotherapeuten en psychiaters in de stad Groningen en met het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP; afdeling van het UMCG).

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) gaat er van uit dat klachten ontstaan door overheersende, rigide, negatieve gedrags- en gedachtenpratronen. Een eerste stap bij ACT is onder ogen te zien dat je deze gedrags- en gedachtenpatronen hebt ontwikkeld. ACT gaat er daarbij vanuit dat je ooit een goede reden had om ze in te zetten. Bijvoorbeeld omdat ze je destijds bescherming boden. Nu zijn ze echter een belemmering gaan vormen in het doen van dingen die je nu wilt of belangrijk vindt. En ze kunnen allerlei klachten veroorzaken. Wanneer je de patronen goed hebt leren (her)kennen, kun je vervolgens steeds meer moed vatten om ze te gaan doorbreken. Met als gevolg dat je meer vrijheid ervaart om te gaan volgen wat er voor jou echt toe doet.

EMDR

EMDR, oftewel Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, is een relatief nieuwe therapievorm die in eerste instantie specifiek werd toegepast bij het behandelen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Naast dat het de eerste keuze behandeling is bij traumagerelateerde klachten, wordt EMDR tegenwoordig ook breder ingezet. Zo kan EMDR geindiceerd zijn bij verschillende soorten klachten die een oorsprong kennen in een ontregelende ervaring.

Binnen de Basis Generalistische GGZ kunnen eenmalige trauma’s goed met EMDR worden behandeld. Wanneer er sprake is van meerdere trauma’s of van chronische traumatisering vanaf jonge leeftijd, dan is mogelijk een EMDR behandeling binnen de Specialistische GGZ meer geindiceerd.

Als je het idee hebt dat EMDR behandeling iets voor jou is, geef dit dan graag aan op het contactformulier.

Kijk voor meer informatie over wat EMDR inhoudt op de site van de Vereniging EMDR Nederland.

Cognitieve Gedragstherapie

Deze therapie gaat enerzijds uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven. 

Bijvoorbeeld: als je geneigd bent om uit te gaan van het negatieve (denken/interpreteren), voel je je vaker angstig, boos of somber (gevoel). En dat zal er toe leiden dat je sommige situaties uit de weg gaat, dat je je sneller op anderen af reageert of je juist terugtrekt uit het contact met anderen (gedrag). En omgekeerd geldt ook: als je situaties geneigd bent uit de weg te gaan, je af te reageren of je terug te trekken (gedrag) als een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, dan bevestig je de negatieve kijk die je al had (denken/interpreteren). Je leert dan niets nieuws over de situatie.

Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op veranderen van gedragspatronen in andere situaties iets meer op doorbreken van gedachtenpatronen.

Mindfulness

Mindfulness is het trainen van je aandacht. Het gaat hierbij om het leren focussen op dat wat er is. Op wat er in je lichaam is bijvoorbeeld. Wat voel je? Welke lichamelijk sensaties kun je gewaar worden? Welke emoties kun je bewust worden? Door het richten van je aandacht op jezelf vergroot je je bewustzijn van wat je voelt, van wat je nodig hebt en van wie je bent. In een wereld waarin onze aandacht vaak gericht is op alles en iedereen buiten onszelf of op de toekomst of het verleden, is het heel nuttig om stil te leren staan bij jezelf in het moment. Dit ervaren kan je helpen om je leven meer af te stemmen op wat je voelt, wilt en nodig hebt, zodat er meer ruimte kan komen voor rust en tevredenheid. Het brengt je bovendien een groter vermogen om jezelf in beeld te blijven houden bij tegenslag, zodat je dan ook waar kunt blijven nemen, toe kunt laten en kunt leren ingrijpen waar je invloed hebt en verdragen wat je niet kunt veranderen. Je vergroot met het trainen van mindfulness dus ook je veerkracht om met eventuele toekomstige tegenslagen om te gaan.

Hypnotherapie

Hypnotherapie brengt je door het specifiek richten van je aandacht in een diepere laag van je bewustzijn. Dit kan je helpen om je bewust te worden van tot dan toe minder bewuste delen van jezelf. Wensen, verlangens, pijn, verdriet, boosheid of angst liggen vaak ergens opgeslagen omdat we ze niet altijd toe durfden (durven) of konden (kunnen) laten. Dat wat in het onderbewuste ligt opgeslagen oefent echter wel invloed uit. Zo kan onverwerkte pijn bijvoorbeeld, zonder dat je je daar van bewust bent, een bron vormen voor het in stand houden van patronen die je ontwikkelde, ooit bedoeld om jezelf te beschermen. Maar in je leven nu schieten die patronen misschien hun doel wel voorbij. Bijvoorbeeld een patroon van perfectionisme; te hard je best doen en anderen pleasen omdat je diep van binnen bang bent om afgewezen te worden. Of bijvoorbeeld anderen op afstand houden uit angst om gekwetst te worden. Hypnotherapie kan helpen bewust te worden van onderliggende gevoelens, wensen, verlangens. Door je bewust te worden kun je het toelaten. En toelaten is verwerken. Wanneer iets verwerkt is, oefent het geen invloed meer uit en ben je vrijer, je kunt je ontwikkelde patronen dan loslaten. Ook kan hypnotherapie helpen om positieve gevoelens in jezelf te vergroten. Bijvoorbeeld bij chronische pijn, waarbij je je lichaam mogelijk steeds negatiever bent gaat beleven, kan deze techniek helpen om in je lichaam opnieuw een veilige, ontspannen plek te maken van waaruit je pijn beter kunt verdragen.

Lichaamsgerichte therapie

Sinds februari 2019 ben ik naast Gezondheidszorgpsycholoog ook Yin-yogadocent. Zie ook yogapraktijkgroningen.nl. Mijn nieuwste behandelaanbod is dan ook een lichaamsgerichte therapie, een combinatie van ACT en meditatie/yoga. Al onze gevoelens ervaren we namelijk in ons lichaam. Daarom is bewust worden van je lichaam en van wat je voelt in je lijf een heel belangrijk onderdeel van emotionele balans. Zo kun je angstklachten en ook stemmingsklachten verminderen door lichaamsbewustzijn te vergroten en je gevoelens toe te laten. Ook voor het verwerken van nog onverwerkte en opgeslagen emoties bij onverwerkte trauma’s, is het toegankelijk maken van het lichaam een belangrijk onderdeel van klachtverminderen. Deze lichaamsgerichte therapie wordt geïntegreerd in een ACT of EMDR therapie, waarbij de ACT of EMDR sessies in de psychologenpraktijk plaatsvinden en aanvullende YIN Yoga lessen in de yogapraktijk plaats kunnen vinden. Ook kun je binnen de ACT of EMDR therapie verschillende meditatieoefeningen doen. In dat geval blijven alle sessies binnen de psychologenpraktijk.

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapievorm is het vertrekpunt dat de oplossing in jezelf ligt. De gesprekken helpen je zicht te krijgen op waar je naar toe wilt, wat je doel is. De bij deze therapie horende specifieke manier van vragen stellen, geeft je zicht op wat voor jou de beste manier is om stapsgewijs tot je doelen te komen.

Internettherapie

Naast de individuele gesprekken is het soms zinvol en gewenst om een internet hulpprogramma te volgen. Tijdens de intake kijken we samen of dit een gewenste toevoeging is. Zowel voor de behandeling van depressie als angststoornissen zijn internettrajecten mogelijk.

Coaching

De behandeling van sommige klachten wordt door zorgverzekeraars niet meer vergoed. Werkgerelateerde problemen of relatieproblemen vallen niet meer onder vergoede zorg. Deze behandeling valt formeel onder ‘coaching’. De gesprekken komen dus voor eigen rekening. Het standaard coachingstarief per gesprek is 100 euro. In overleg kijken we hoeveel gesprekken nodig zijn.